Obejscie DRM w konsoli moze byc zgodne z prawem - uznal Trybunal Sprawiedliwosci
Data: 24-01-2014 o godz. 11:17:33
Temat: Tematy na czasie


Obchodzenie zabezpieczeń DRM może być zgodne z prawem, przynajmniej jeśli to obchodzenie nie służy do korzystania z nielegalnych kopii - wynika z wyroku wydanego dziś przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał dziś wyrok dotyczący ciekawego sporu między firmami Nintendo i PC Box (sprawa C-355/12). Nintendo to znany producent konsoli gier. W jego produktach zamontowany jest system uwierzytelniania, a nośniki opatrzone są zaszyfrowanym kodem, co ma zabezpieczać przed piractwem. Ten system DRM powoduje niestety, że absolutnie legalne gry i treści, które nie są opatrzone kodem, nie mogą być odtwarzane na urządzeniach Nintendo. Firma PC Box zajmuje się sprzedażą oryginalnych konsoli Nintendo wraz z pakietem dodatkowego oprogramowania, na który składają się aplikacje niezależnych producentów (tzw. homebrews). Korzystanie z tych niezależnych aplikacji wymaga uprzedniego zainstalowania w konsolach urządzeń spółki PC Box, pozwalających na obejście i dezaktywację DRM. DRM nie tylko do walki z piractwem Nintendo uważa, że podstawowym celem urządzeń spółki PC Box jest obchodzenie zabezpieczeń antypirackich. Tymczasem PC Box uważa, że Nintendo pragnie powstrzymać korzystanie z niezależnego oprogramowania na swoich urządzeniach. Spór pomiędzy firmami dotarł do Tribunale di Milano (sądu w Mediolanie). Ten z kolei zwrócił się to ETS o określenie zasięgu ochrony prawnej, na którą Nintendo może się powoływać na podstawie dyrektywy w sprawie harmonizacji prawa autorskiego (2001/29/WE), która zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia ochrony prawnej przed obchodzeniem zabezpieczeń antypirackich.
Ważny jest cel obchodzenia DRM ETS uznał, że ochrona prawna przysługuje wyłącznie środkom technologicznym, którym celem jest powstrzymanie piractwa (tzn. nieautoryzowanych czynności zwielokrotniania, publicznego udostępniania utworów). Powyższa ochrona prawna musi szanować zasadę proporcjonalności. Nie powinna zabraniać urządzeń lub działań, których cel handlowy i wykorzystanie są inne niż obchodzenie zabezpieczenia technicznego w celu naruszenia praw autorskich. Trybunał podkreślił, że nie można oceniać technologii obchodzenia zabezpieczeń w oparciu o przeznaczenie konsoli zamierzone przez podmiot praw autorskich. Należy raczej zastanowić się nad faktycznym celem urządzeń, które są wykorzystywane do obchodzenia zabezpieczeń.
Trybunał potwierdził więc, że obchodzenie zabezpieczeń może być legalne. Czy było w przypadku firmy PC Box? Tego Trybunał nie wie. Zachęcił on sąd krajowy do zbadania tej sprawy.  Sąd krajowy może w ramach rozstrzygania sporu sprawdzić, czy urządzenia PC Box są często używane do odtwarzania nielegalnych kopii gier Nintendo na konsolach Nintendo, czy może są one używane do celów, które nie naruszają praw autorskich. 

diArtykuł pochodzi ze strony A.C.C. Blue-Gin.Net e-Portal
http://www.blue-gin.net/

Adres tego artykułu to:
http://www.blue-gin.net//modules.php?name=News&file=article&sid=574